srovnání MBA

Titul MBA

MBA neboli Master of Business Administration lze do češtiny přeložit jako Magistr managementu a podnikového hospodářství. Avšak zatímco v zemích jako je Velká Británie nebo Spojené státy americké ho lze jako magisterský obor studovat, v České republice náhradou za klasický vysokoškolský magisterský titul není. (Ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.) Standardně se uvádí za jménem, oddělený čárkou:

Ing. Jan Novák, MBA

MBA vypovídá o profesní kvalifikaci svého nositele v oblasti byznysu, není však možné ho uvádět v občanském průkazu. Tento titul lze uvádět v průkazu pouze za předpokladu, že jste studovali na zahraniční univerzitě, kde je titul MBA uznáván jako akademický. Musí nicméně proběhnout jeho nostrifikace.

Další tituly

BBA

BBA neboli Bachelor of Business Administration lze do češtiny přeložit jako bakalář managementu a podnikového hospodářství. V České republice se však nejedná o akademický titul, ale profesní. Ani ten tak není možné nechat zapsat do občanského průkazu.

LLM

LLM neboli Master of Laws pochází z latinského označení Legum Magister a stojí na úrovni magisterského studia. Obor je zaměřen na oblast práva a jeho pojetí je poměrně široké. Může se pod ním ukrývat studium obecných právních základů nebo jednotlivých právních odvětví. V České republice titul neopravňuje svého držitele k tomu, aby se mohl přihlásit k advokátním zkouškám (je potřeba titul Mgr. z české univerzity).