srovnání MBA

Co je MBA?

Jedná se o manažerské studium, kterým si podnikatelé nebo členové středního a vyššího managementu rozšiřují své praktické znalosti a dovednosti. V Česku se považuje za postgraduální profesní studijní program, většina studentů tak už magisterský či inženýrský titul z tradiční vysoké školy získala předtím, než se do programu přihlásila. Prostřednictvím studia MBA si doplňují a rozšiřují informace, které potřebují při svém každodenním řízení firmy.

Studium MBA klade důraz na to, aby byla probíraná látka aplikovatelná do provozu firmy nebo instituce, kterou student řídí. Oproti tradičnímu vysokoškolskému vzdělávání odborní lektoři se studenty diskutují reálné příklady z praxe, což pomáhá manažerům rozvíjet jejich dovednosti a znalosti, které využijí v každodenní praxi.

Historie MBA

Studium MBA má své historické kořeny ve Spojených státech amerických. S výukou prvních MBA programů je spojována na počátku 20. století Harvardská univerzita, odkud se později postgraduální studium rozšířilo na další americké univerzity. V průběhu padesátých let minulého století se manažerské studium začalo rozvíjet také v Evropě. Po roce 1991 se titul MBA dostal do České republiky. Průkopníkem u nás byla Vysoká škola ekonomická v Praze, ČVUT a brněnské VUT. V současnosti se těší studium velké oblibě a nabídka MBA programů je velmi pestrá. Vzniklo již na několik desítek specializovaných škol.

Akreditace programů MBA

Jelikož patří programy MBA mezi zahraniční typy studia, není v České republice manažerské vzdělávání akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Existuje však řada zahraničních institucí, které zaručují kvalitu nabízeného manažerského studia. Školy se tak snaží o získání mezinárodních akreditací. Mezi prestižní organizace patří například: IES (International Education Society), EADL (European Association for Distance Learning), IADL (The International Association for Distance Learning) nebo ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs).