srovnání MBA

Podmínky přijetí

Jelikož je MBA profesní titul, který má za cíl pomoci implementovat nabyté manažerské dovednosti do praxe, právě praxe je základní podmínkou pro studium. MBA je vhodné pro všechny, kteří mají absolvované vysokoškolské vzdělání minimálně na bakalářském stupni a několikaletou pracovní zkušenost. Pokud má zájemce o studium pouze středoškolské vzdělání, musí škole předložit potvrzení o dostatečně dlouhé praxi, z níž může čerpat. Ta jen často považována za ideální v délce pěti let. Záleží však na individuálních institucích.

Zda škole stačí prokázané vzdělání a praxe, či zda studenti musí absolvovat ještě přijímací zkoušky, už opět záleží na konkrétní škole.

Proč je praxe důležitá?

Pokud se studenti učí na praktických příkladech, s nimiž už se ve své práci setkali nebo které je v současné době trápí, má pro ně studium vyšší okamžitý přínos a mají z čeho čerpat.