srovnání MBA

Forma a průběh studia

Vzhledem k tomu, že jsou programy určeny pracovně vytíženým studentům, nejčastější formou je distanční studium. Studenti docházejí několikrát za semestr na výuku pouze na blokové přednášky. Vzrůstá i popularita online studia, které mohou využívat i ti, kteří tráví hodně času na cestách. Připojit se mohou odkudkoliv a se svými lektory konzultovat prostřednictvím videokonferencí.

Délka studia

Studium MBA většinou trvá 1 až 2 roky. Vše závisí na formě studia, kterou zájemce zvolí a na podmínkách jednotlivých institucí, které MBA nabízejí.

Jazyk studia

Díky svému původu v anglosaských zemích probíhalo v samém počátku studium MBA převážně v angličtině. Rostoucí popularita studia a jeho zdomácnění v České republice přispělo k tomu, že je nyní možné MBA programy studovat v češtině. Kromě češtiny a angličtiny nabízejí školy výjimečně i studium ve francouzštině nebo ruštině.

Cena studia

Při studiu v Česku se cena MBA pohybuje přibližně v rozmezí od 80.000 Kč až do 150.000 Kč. Výjimečně najdete studium i za 300.000 Kč. Cena závisí na délce studia, počtu osobních setkání nebo na jazyku výuky. Ne vždy ale platí, že s vyšší cenou roste i kvalita. Školy většinou umožňují studium uhradit jak jednorázově, tak platbu rozložit do splátek.

Studium MBA na zkoušku

Pokud si nejste jisti, zda se do studia MBA pustit nebo jaký zvolit program, některé školy nabízejí i studium na zkoušku. Můžete tak například po dobu jednoho měsíce otestovat, zda budete studium zvládat či zda vám vyhovuje zvolený obor. V případě, že se rozhodujete mezi jednotlivými školami, doporučujeme navštívit dané instituce a sjednat si osobní schůzku.